System Integration

ICT a systémová integrace

Náš tým konzultantů zmapuje business potřeby a stav IT prostředí vaší společnosti. Výsledkem studie je analýza současného stavu a návrh krátkodobé a dlouhodobé IT strategie, aby IT oddělení mohlo poskytovat konstantní a flexibilní podporu businessu. Dynamicky se měnící požadavky zákazníků vyžadují pružnou reakci od svých dodavatelů. Role Chief Information Officera (CIO) proto v současné době prochází transformací na Chief Innovation Officera. Jeho úkolem není pouze pasivní podpora bezproblémového chodu společnosti, ale průběžně zavádět inovativní technologie, díky kterým společnost dokáže získat náskok před konkurencí. Při návrhu IT strategie proto vycházíme ze strategie businessu, přičemž dbáme na předvídatelnost a minimalizaci nákladů, eliminaci potenciálních výpadků a uživatelskou přívětivost zaváděných řešení. Námi navržené systémy umožňují další rozvoj v závislosti na budoucím růstu společnosti, přičemž celé prostředí tvoří jeden ucelený a spolehlivý systém. Součástí následné dodávky jsou samozřejmě veškeré implementační práce, zaškolení zákazníka, odpovídající servisní podpora (SLA) a kompletní dokumentace, díky které je zajištěn plynulý provoz i v případě fluktuace IT personálu.

NVision Czech Republic má 450 zaměstnanců, z nichž téměř 150 tvoří techničtí konzultanti, architekti, SW vývojáři, projekt manažeři a další zkušení odborníci na ICT a Telco problematiku.

Služby

 • Audit IT prostředí, návrh strategie a poradenství
 • Optimalizace nákladů na IT
 • Implementační a migrační práce
 • Outsourcing & Bodyshopping
 • Helpdesk 24×7, post-implementační podpora
 • Single Point of Contact
 • Software Asset Management
 • Vývoj softwaru na míru
 • GDPR GAP analýza
 • GDPR implementace
 • Penetrační a zátěžové testy
 • Atd.

Dodávky

 • Serverů
 • Diskových úložišť
 • Síťových a komunikačních technologií
 • Řešení na zálohování a obnovu dat (backup & replication)
 • Archivačních řešení
 • Virtualizačních platforem
 • Systémů na ochranu dat (DLP – Data Loss Protection)
 • Správy firemní mobility (MDM – Mobile Device Management)
 • Bezpečnostních řešení
 • Cloudových řešení (věřejný / soukromý / hybridní)
 • Software licencí
 • CRM
 • Business Intelligence
 • Atd.